Luoml's blog

Hexo常用命令

hexo中文官网: https://hexo.io/zh-cn/docs/

部分常用命令:

 • 生成静态页面
  hexo g == hexo generate

 • 启动服务并预览(默认访问地址:http://localhost:40000)
  hexo s == hexo server

 • 部署到服务器
  hexo d == hexo deploy

 • 生成静态页面并启动服务
  hexo s -g

 • 生成静态文件并部署
  hexo d -g

 • 新建文章
  hexo n "postName"

 • 新建页面
  hexo n page "pageName"

Fork me on GitHub